Τα Γιάννενα στοχεύουν στους Ισραηλινούς τουρίστες!

Τα Γιάννενα στοχεύουν στους Ισραηλινούς τουρίστες!

Er steht ins Griechische und Englische zur Verfügung.