Μουσείο Βρέλλη

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη βρίσκεται στο 14ο χλμ. της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, κοντά στο Μπιζάνι. Τα κέρινα ομοιώματα του μουσείου είναι σε φυσικό μέγεθος και σε πιστή αναπαράσταση του περιβάλλοντος της εποχής τους, ξαναζωντανεύοντας μορφές της ιστορίας. Το μουσείο αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες: τη Προεπαναστατική περίοδο, τα γεγονότα του 1821 και εικόνες από το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.