Κάστρο Ιωαννίνων

Το κάστρο των Ιωαννίνων, το πιο αρχαίο βυζαντινό κάστρο, χτίστηκε το 528 μ.Χ. για να οχυρωθεί το Βυζαντινό κράτος, σύμφωνα με τα σχέδια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Στην εποχή του Αλή Πασά αποτελούσε το μεγαλύτερο διοικητικό κέντρο ολόκληρης της Ελλάδας. Μέσα στο κάστρο, τα ελληνικά γράμματα σημείωσαν ιδιαίτερη ανάπτυξη, μεγάλοι δάσκαλοι του Γένους προσέφεραν τη διδασκαλία τους και μεγάλοι οπλαρχηγοί σπούδασαν την τέχνη του πολέμου.

Επίσης, εκεί έζησε ο Αλή Πασάς το μεγάλο του έρωτα με την κυρά-Βασιλική, εκεί ερωτεύτηκε την ερωμένη του γιου του, την κυρά-Φροσύνη. Το κάστρο, αξιοθέατο μεγάλης ιστορικής σημασίας, αποτελείται από τέσσερα τμήματα: τον εξωτερικό περίβολο, τη Β.Δ. ακρόπολη με το Ασλάν Τζαμί, τη Ν.Α. ακρόπολη με το Ιτς Καλέ και την παλιά πόλη των Ιωαννίνων, την Καστροπολιτεία. Μέσα στα τείχη εκτείνεται σε 200 στρέμματα περίπου και η περίμετρός του είναι 2.000 μέτρα.Ξενοδοχεία Ιωάννινα!